امور ورق کاری انواع کمپرسور های صنعتی

دسته بندی محصول:  ورق فولادی

توقف تولید و فروش

امور ورق کاری انواع کمپرسور های صنعتی ، تولید کننده انواع مصنوعات و محصولات ورقکاری رنگ پودری رنگ الکترو استاتیک و پوشش دهی عالی کیفیت خوب و قیمت مناسب

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
9,050 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
17,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
12,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
17,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 20,000 تومان
پویا استیل سپهر
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
13,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
13,650 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
17,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
13,650 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
9,150 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
12,500 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
8,950 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
9,050 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 عدد
8,400 تومان
فولاد اکسین اتحاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...