ال-گلوتاتیون اکسیداز سیگما کد G4376

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
CAS Number 27025-41-8 ≥98% (HPLC) Synonym: GSSG, Glutathiol


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
199,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
108,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
9,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 گرم
214,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
158,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 گرم
176,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
193,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
186,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  330 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 گرم
179,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 گرم
138,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
108,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
175,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
320 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  50 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  250 گرم
44 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...