ال-آسپارژین مونو هیدرات مرک کد 101565

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ال-آسپارژین مونو هیدرات مرک کد 101565 CAS 5794-13-8 Hill Formula : C₄H₈N₂O₃ * H₂O Molar Mass: 150.14 g/mol

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
168,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
157,900 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
159,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
160,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
3,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
173,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
167,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  200 عدد
65,000 - 67,000 تومان
کیمیا کوثر خلیج فارس
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
109,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
191,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
199,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 عدد
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  500 عدد
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 عدد
1,400,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
350 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 عدد
500,000 - 680,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...