الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل MD100 پروانه نوریل

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های جابجایی مثبت رینگ مایع می‌باشند که دارای پره‌های ستاره‌ای بوده و این ویژگی باعث ایجاد قدرت مکش قابل ملاحظه‌ای در این سری می‌گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
10,056,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,168,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,196,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 1,200,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1 عدد
20,472,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,475,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,264,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,332,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,452,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,672,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
55,440,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,896,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,516,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,412,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...