الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل MB200 پروانه نوریل

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,792,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,870,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,448,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,887,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
4,476,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
61,053,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,040,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,228,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,996,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,695,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
49,212,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,548,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,029,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
158,820,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,210,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...