الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل DP80G کف کش بدنه پلاستیکی فلوتردار

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های تکفاز کف کش با بدنه پلاستیکی می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
11,980,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,888,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
58,228,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,131,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,504,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,920,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
49,573,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,692,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
62,127,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
65,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,728,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 35,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
63,468,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,150,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
102,276,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...