الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CST200 پروانه چدنی دو اینچ سه فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
25,356,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,612,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 3,100,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1 عدد
7,536,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,730,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
46,420,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
252,136,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,120,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,592,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,692,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
54,409,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
72,888,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,660,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,684,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,695,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,859,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,360,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...