الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CSB150 پروانه برنجی دو اینچ

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه‌ای می‌باشند .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
24,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
72,161,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,484,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,810,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
49,212,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,864,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,063,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
50,890,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 2,600,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1 عدد
75,687,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,288,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,532,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
37,460,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,050,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
71,964,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,972,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...