الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CS300 پروانه چدنی سه اینچ

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه‌ای می‌باشند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
35,620,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,180,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
88,416,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,350,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,921,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,040,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
65,230,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,332,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,640,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,948,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,870,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
97,078,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
89,430,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,910,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,316,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
29,980,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,040,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...