الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CS200 پروانه چدنی دو اینچ

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
46,092,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,848,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,716,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,865,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
53,352,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
45,041,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,051,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,240,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,984,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
72,888,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,367,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,636,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,852,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
61,500,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...