الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CS100 پروانه چدنی دو اینچ

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
14,520,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
95,770,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
52,644,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
156,301,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
32,988,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,050,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
58,150,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,652,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,836,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
36,220,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,171,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,212,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,008,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,180,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,192,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,980,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,012,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...