الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CR100 پروانه نوریل

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ با ارتفاع آبدهی متوسط می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
25,854,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,660,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,356,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,436,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,480,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
42,588,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
43,844,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1 عدد
13,050,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
91,304,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
40,691,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,356,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,096,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,915,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
29,340,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
72,161,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...