الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CMT310 پروانه برنجی سه فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
182,724,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
68,480,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,988,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
4,536,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,030,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,990,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,695,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,220,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,266,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,550,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,820,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,392,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,408,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
49,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,160,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,470,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...