الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM80-160C مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
8,203,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,571,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,193,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,684,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,450,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
41,120,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,740,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,509,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,497,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,412,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,171,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,079,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,480,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,516,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
88,332,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,540,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,300,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...