الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM80-160A مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
46,548,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,580,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
42,444,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,240,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,808,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
245,784,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
94,208,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,540,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,560,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,419,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,604,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,260,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,556,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,990,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
67,291,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,820,300 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...