الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM65-200A مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,120,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
182,724,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
67,968,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,790,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,180,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
37,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,317,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,526,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,780,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
40,612,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,960,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
280,188,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
50,196,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
45,041,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
171,972,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,240,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,604,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...