الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM50-200A مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
20,480,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,292,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,492,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,520,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,220,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,820,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
161,376,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,340,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,966,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,780,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
171,240,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,436,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,768,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,044,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,249,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,198,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...