الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM50-125A مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
14,950,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,939,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
34,940,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,864,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,804,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,768,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,560,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,170,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,836,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,645,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
48,205,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,640,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
74,028,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,416,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,028,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
166,548,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...