الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM40-200A مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
21,710,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,520,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,520,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
64,907,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,160,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
36,220,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,464,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,221,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,802,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,819,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
40,442,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,976,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
59,544,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,216,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,044,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,865,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
100,510,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...