الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM40-160B مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,872,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
57,770,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,612,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,470,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,096,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
71,800,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,460,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
43,968,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
32,064,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
90,132,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,304,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,933,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,108,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,128,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...