الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM40-125C مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
11,130,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,660,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
157,068,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
76,460,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
42,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
35,568,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,480,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,949,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
88,185,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,160,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
47,960,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,756,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,187,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,492,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
38,580,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,176,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,972,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
53,742,800 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...