الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM32-250A مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,472,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,153,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
61,144,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,630,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,170,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
35,000,000 - 45,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
25,730,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,352,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,040,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,364,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,568,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
182,724,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
89,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,480,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
37,460,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
88,332,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,204,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
69,280,300 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...