الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM32-160A مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,896,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,939,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
86,988,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,160,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,610,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,720,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
127,812,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
37,720,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,956,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,730,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,605,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,032,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,746,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
46,764,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
32,580,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
40,035,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,472,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,500,000 تومان
تاسیسات سناتور


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...