الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CM160 پروانه برنجی

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه می‌باشند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
24,396,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,192,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,120,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
40,730,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
97,140,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,396,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,153,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,034,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,752,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,848,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,530,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
37,934,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,960,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,864,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
54,940,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,852,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,340,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,080,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,153,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
81,610,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...