الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CHT400 پروانه چدنی - ارتفاع بالا

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
18,804,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,332,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,036,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,520,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,964,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
46,420,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
89,610,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
59,544,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,140,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,272,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,110,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,944,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,036,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,220,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,588,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
70,014,800 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...