الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CHT200 پروانه برنجی - ارتفاع بالا

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
16,390,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,972,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,530,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,520,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,520,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
240,096,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,964,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,450,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,640,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,746,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
29,510,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
158,424,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,740,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,588,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
80,260,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...