الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CH200 پروانه برنجی - ارتفاع بالا

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
21,460,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,481,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
4,788,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
64,320,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
71,710,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
80,640,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,168,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
34,704,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
38,680,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,660,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,300,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,472,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
70,596,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,352,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...