الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CBT210 پروانه برنجی سه فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
4,128,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,360,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
87,460,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,452,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,040,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,492,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,184,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,226,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,396,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,580,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,650,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 15,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,392,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
35,620,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
52,404,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
3,924,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,464,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
75,230,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...