الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CBT1250 پروانه نوریل سه فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
161,364,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
69,280,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,392,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
87,480,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,330,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,160,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,924,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,550,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,830,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,695,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,763,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,956,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,712,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,266,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
40,680,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...