الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CBT1000 پروانه نوریل سه فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
17,832,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
76,870,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,850,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,750,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,780,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,616,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
80,640,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,016,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
38,090,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,820,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
64,668,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,260,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,441,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,472,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...