الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CB400 پروانه برنجی

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,640,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
1,750,000 - 1,950,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا
حداقل سفارش  1 عدد
11,695,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,299,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,865,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,760,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,910,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,927,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
68,805,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,989,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,051,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,424,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,356,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...