الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CB400 پروانه برنجی

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
31,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
48,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
336,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
37,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
34,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
38,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
33,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,600,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...