الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CB100 پروانه برنجی

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,639,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,277,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,440,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 10,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
87,280,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
50,210,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,486,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
64,320,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
38,052,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,020,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,650,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,616,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
49,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
89,796,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,480,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...