الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CAB200 پروانه نوریل

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ خودمکش می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
5,876,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,825,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
4,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,508,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,348,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,588,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
64,220,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,752,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
48,270,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
53,482,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,270,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,630,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
171,972,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
47,508,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,990,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
115,488,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
29,350,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,280,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...