الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل CAB150 پروانه نوریل

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ خودمکش می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
261,756,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,864,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
61,144,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,790,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,000,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1 عدد
10,632,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,252,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,112,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
92,760,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
70,860,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
35,380,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,973,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,764,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
53,352,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,034,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,605,200 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...