الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 5PES5/6G کفکش شناور فلوتردار

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند مرحله ای شناور 5 اینچ می‌باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
6,240,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,526,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
48,036,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,864,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,368,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,688,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,360,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,020,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,576,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
67,340,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,104,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
65,230,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,831,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
89,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
71,964,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,837,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
67,968,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,976,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...