الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 5PES5/5 کفکش شناور

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند مرحله ای شناور 5 اینچ می‌باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
41,630,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
66,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,184,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
42,103,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,819,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
49,740,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,791,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
90,890,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,810,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,837,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,956,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,412,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,548,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
67,884,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,684,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,744,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,432,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...