الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 5PES5/4G کفکش شناور فلوتردار

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند مرحله ای شناور 5 اینچ می‌باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
7,836,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,973,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,468,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,430,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,688,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
46,548,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
152,041,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,440,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
34,428,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,644,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
276,488,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
47,350,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,728,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,750,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,661,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,240,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
34,860,500 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...