الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 5PES5/4 کفکش شناور

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند مرحله ای شناور 5 اینچ می‌باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
104,897,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,594,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,556,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی ارکان فلز
حداقل سفارش  1 عدد
10,260,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
154,177,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
156,301,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
29,515,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,110,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
93,130,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,142,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,680,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
87,460,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
66,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,068,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,080,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,447,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,652,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,640,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,150,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...