الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 5PES3/8G کفکش شناور فلوتردار

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند مرحله ای شناور 5 اینچ می‌باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
32,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
49,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
107,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
59,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
77,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
77,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
32,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
41,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
90,000,000 - 140,000,000 تومان
گروه صنعتی ارکان فلز
حداقل سفارش  1 عدد
34,400,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...