الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 5PES3/5G کفکش شناور فلوتردار

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند مرحله ای شناور 5 اینچ می‌باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
75,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
96,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
98,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
60,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
247,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...