الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 5PES3/4G کفکش شناور فلوتردار

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند مرحله ای شناور 5 اینچ می‌باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
17,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
99,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
74,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
71,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
213,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
55,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
225,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
81,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
124,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
217,000,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...