الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 5PES3/4 کفکش شناور

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند مرحله ای شناور 5 اینچ می‌باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
10,032,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
45,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,192,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,750,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,508,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,837,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
53,832,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
68,805,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
33,252,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,136,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
57,770,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,112,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,408,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,340,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
4,656,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
54,204,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,921,200 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...