الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 4S400/11 شناور سه‌ فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند‌مرحله‌ای شناور 4 اینچی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
9,514,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
45,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,750,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,264,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,704,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,299,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,824,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,856,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,930,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
67,884,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,040,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
33,888,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
34,058,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,484,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,480,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,447,900 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...