الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 4S400/08 شناور تکفاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند‌مرحله‌ای شناور 4 اینچی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,854,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,017,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
96,513,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
74,028,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,836,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 3,200,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1 عدد
34,555,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,622,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,599,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
48,205,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
3,684,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
45,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,661,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
100,390,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,492,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
64,464,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,184,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...