الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 4S260/19 شناور سه‌ فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند‌مرحله‌ای شناور 4 اینچی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
10,968,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,530,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
45,756,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,379,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,864,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,960,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,532,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
64,320,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,430,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
261,756,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
4,536,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,876,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
92,544,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,159,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,312,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
49,032,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,840,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...