الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 4S260/10 شناور سه‌ فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند‌مرحله‌ای شناور 4 اینچی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
101,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
29,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
29,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
33,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
336,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
59,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
46,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
37,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,200,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...