الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 4S240/14 شناور تکفاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند‌مرحله‌ای شناور 4 اینچی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
28,125,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
71,510,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
48,861,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
66,180,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,215,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,652,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,868,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 10,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
73,860,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,992,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,300,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
106,932,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
62,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
34,690,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,660,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,172,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...