الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 4S200/23 شناور سه‌ فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند‌مرحله‌ای شناور 4 اینچی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,350,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
1,944,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
80,484,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,210,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,548,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
86,219,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
36,973,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
43,572,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,980,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,788,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,520,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,102,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,948,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
3,444,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,252,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
71,964,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,356,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
91,460,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...