الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 4S200/04 شناور تکفاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند‌مرحله‌ای شناور 4 اینچی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,362,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
37,007,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
155,040,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,792,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,720,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
40,442,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
42,588,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,210,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,830,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,379,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,216,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,650,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
53,020,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 - 18,000,000 تومان
سپهر هیدرولیک آسیا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...