الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 4S100/27 شناور سه‌ فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند‌مرحله‌ای شناور 4 اینچی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
29,510,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,876,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,180,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,288,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
91,460,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
41,470,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,440,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
94,990,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
49,488,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,084,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,328,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
46,200,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
41,233,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,410,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,124,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,277,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
162,252,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...